menu

Chính sách bảo mật

Chính sách quyền riêng tư chi tiết sau đây giải thích việc dữ liệu được thu thập trên trang web của chúng tôi và dữ liệu mà chúng tôi xử lý và sử dụng như thế nào.

Bảo vệ dữ liệu là quan trọng đối với chúng tôi, và chúng tôi rất coi trọng việc này. Chúng tôi dựa vào sự hợp tác đáng tin cậy với bạn và cố gắng hết sức để làm bạn hài lòng - điều này đương nhiên cũng áp dụng cho việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn. Với các điều khoản bảo vệ dữ liệu này, chúng tôi muốn thông báo cho bạn về cách thức dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý. Do đó vui lòng xem xét các thông tin sau. Các điều khoản bảo vệ dữ liệu này là phần bổ sung của Điều khoản Sử dụng của Marketo.

Trong quá trình phát triển trang web của chúng tôi và thực hiện các yêu cầu pháp lý mới, công nghệ mới hoặc để cải thiện dịch vụ của chúng tôi, có thể có các thay đổi đối với chính sách bảo mật này. Vì lý do đó chúng tôi khuyên bạn nên thỉnh thoảng tham khảo lại chính sách bảo mật này.

Chúng tôi tập hợp thông tin như thế nào và thông tin nào chúng tôi tập hợp lại

1. Khi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi: chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân, bao gồm tên, chức danh, công ty, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi.

2. Khi bạn sử dụng trang web: máy chủ của chúng tôi cũng thu thập tên miền của những người truy cập vào trang web của chúng tôi.

3. Cookie: Trang web của chúng tôi có thể sử dụng "cookie" để nâng cao trải nghiệm của người dùng. Trình duyệt web của người dùng đặt cookie trên ổ cứng của họ cho mục đích lưu trữ hồ sơ và đôi khi để theo dõi thông tin về chúng. Người dùng có thể chọn cài đặt trình duyệt web của họ để từ chối cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được gửi đi. Nếu họ làm như vậy, hãy lưu ý rằng một số phần của Trang web có thể không hoạt động bình thường.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Marketo thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng cho các mục đích sau:

Để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp để hiểu cách người dùng của chúng tôi với tư cách là một nhóm sử dụng các dịch vụ và tài nguyên được cung cấp trên Trang web của chúng tôi.

Để cải thiện trang web của chúng tôi

Chúng tôi liên tục cố gắng cải thiện các dịch vụ trang web của mình dựa trên thông tin và phản hồi mà chúng tôi nhận được từ bạn.

Để cải thiện dịch vụ khách hàng

Thông tin của bạn giúp chúng tôi đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu dịch vụ khách hàng và nhu cầu hỗ trợ của bạn.

Để xử lý các giao dịch

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin người dùng cung cấp về họ khi đặt hàng chỉ để cung cấp dịch vụ cho đơn hàng đó. Chúng tôi không chia sẻ thông tin này với các bên ngoài ngoại trừ trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ.

Để quản lý nội dung, quảng cáo, khảo sát hoặc tính năng khác của trang web

Để gửi cho Người dùng thông tin mà họ đã đồng ý nhận về các chủ đề mà chúng tôi nghĩ rằng họ sẽ quan tâm.

Để gửi email định kỳ

Địa chỉ email Người dùng cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, sẽ chỉ được sử dụng để gửi cho họ thông tin và cập nhật liên quan đến đơn đặt hàng của họ. Nó cũng có thể được sử dụng để trả lời các yêu cầu của họ, và / hoặc các yêu cầu hoặc câu hỏi khác. Nếu người dùng quyết định chọn tham gia vào danh sách gửi thư của chúng tôi, họ sẽ nhận được email có thể bao gồm tin tức công ty, thông tin cập nhật, thông tin sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan, v.v. Nếu bất kỳ lúc nào người dùng muốn hủy đăng ký nhận email trong tương lai, chúng tôi sẽ bao gồm hướng dẫn hủy đăng ký ở cuối mỗi email hoặc Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web của chúng tôi.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu thích hợp và các biện pháp bảo mật để bảo vệ chống lại việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin cá nhân, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên Trang web của bạn.

Trao đổi dữ liệu nhạy cảm và riêng tư giữa trang web và người dùng diễn ra qua kênh liên lạc được bảo mật SSL và được mã hóa và bảo vệ bằng chữ ký số. Trang web của chúng tôi cũng tuân thủ các tiêu chuẩn về lỗ hổng bảo mật PCI để tạo ra một môi trường an toàn nhất có thể cho Người dùng.

Chia sẻ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân cho người khác. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp chung không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, chi nhánh và nhà quảng cáo đáng tin cậy của chúng tôi cho các mục đích nêu trên. Ngoài ra, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đối tác đáng tin cậy khi người dùng chọn tham gia đề nghị của đối tác. Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi điều hành hoạt động kinh doanh và trang web hoặc quản lý các hoạt động thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba cho những mục đích hạn chế đó với điều kiện bạn đã cho phép chúng tôi.

Trang web của bên thứ ba

Người dùng có thể tìm thấy quảng cáo hoặc nội dung khác trên trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web và dịch vụ của các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và các bên thứ ba khác của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc các liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các hoạt động được thực hiện bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ Trang web của chúng tôi. Ngoài ra, các trang web hoặc dịch vụ này, bao gồm cả nội dung và liên kết của chúng, có thể liên tục thay đổi. Các trang web và dịch vụ này có thể có chính sách bảo mật và chính sách dịch vụ khách hàng của riêng họ. Việc duyệt và tương tác trên bất kỳ trang web nào khác, bao gồm cả các trang web có liên kết đến trang web của chúng tôi, phải tuân theo các điều khoản và chính sách riêng của trang web đó.

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật này. bằng cách sử dụng trang web, bạn chỉ định rằng bạn hiểu, đồng ý với chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của chính sách bảo mật này, vui lòng không sử dụng trang web này. 

 

marketo

Hãy nói chuyện với chúng tôi

Tìm hiểu cách Marketo có thể hỗ trợ sự phát triển thương hiệu của bạn.

Bằng cách gửi biểu mẫu này, bạn đồng ý nhận email không thường xuyên từ Marketo, theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Gửi tin nhắn